top of page

Tarieven 2024-2025

Dit zijn de inschrijvingstarieven voor een volledig schooljaar binnen één optie/studierichting.

 

< 18 jaar : 91 euro

 

< 18 jaar met recht op verminderd inschrijvingsgeld : 63 euro

 

18 - 25 jaar : 169 euro

 

> 25 jaar : 387 euro

> 25 jaar met recht op verminderd inschrijvingsgeld : 169 euro

 

 

Per extra gevolgde optie binnen dezelfde richting : 63 euro

Bijvoorbeeld in Muziek: een tweede instrument of zowel Klassiek als PopJazz.

De tarieven zijn inclusief 8 euro voor tussenkomst in administratieve kosten, auteursrechten, Semu en Sabam.

Deze toeslag wordt per leerling per optie aangerekend.

Je kan kiezen voor een gespreide betaling met een voorschot van 25 euro (100 euro voor volwassenen).

In september betaal je het restbedrag. Inschrijven kan tot ten laatste 30 september.

Als je een voorschot of het volledige bedrag betaalt voor 30 juni, krijg je voorrang in het lessenrooster.

Nieuwe leerlingen kunnen in september gratis proeflessen volgen. Je schrijft hiervoor in via mijnacademie.be; je rekent nog niet af, maar wel ten laatste op 30 september als je beslist definitief in te schrijven.

Voor kinderen en volwassenen met specifieke onderwijsbehoeften, is er aangepast muziekonderwijs:

‘Muziek op Maat’.

Heb je recht op het verminderde tarief?

Om in aanmerking te komen voor het verminderd inschrijvingsgeld moet de leerling op de dag van de inschrijving aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen. Gelieve dan een geldig attest te bezorgen.

  • Uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn, verplicht ingeschreven als werkzoekende, een leefloon van het OCMW ontvangen.

  • Erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen.

  • Een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen.

  • Begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%).

  • In een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of in een pleeggezin verblijven.

  • Het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten.

  • Voor ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn.

  • Begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

Wil je een instrument van Academie Beringen huren?

Je kan hiervoor terecht op ons secretariaat. Lees alvast het "veel gestelde vragen"-item hierover.

bottom of page