Tarieven 2021-2022


Dit zijn de tarieven voor een volledig schooljaar binnen één optie/studierichting.


77 euro voor leerlingen die de leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt


53 euro voor leerlingen die de leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt en met recht op verminderd inschrijvingsgeld.


143 euro voor leerlingen tussen de 18 en 25 jaar en leerlingen ouder dan 25 jaar met recht op verminderd inschrijvingsgeld.

328 euro voor leerlingen van 25 jaar en ouder.


53 euro per extra gevolgde optie binnen dezelfde richting

Bijvoorbeeld in Muziek: een tweede instrument of zowel Klassiek als PopJazz.

De tarieven zijn inclusief 8 euro voor tussenkomst in administratieve kosten, auteursrechten, Semu en Sabam.

Deze toeslag wordt per leerling per optie aangerekend.

Misschien heb je recht op een verminderd tarief? Gelieve dan een geldig attest te bezorgen.

Je kan kiezen voor een gespreide betaling met een voorschot van 25 euro (100 euro voor volwassenen).

In september betaal je het restbedrag. Inschrijven kan tot ten laatste 30 september.

Als je een voorschot of het volledige bedrag betaalt voor 30 juni, krijg je voorrang in het lessenrooster.

Nieuwe leerlingen kunnen in september gratis proeflessen volgen. Je schrijft hiervoor in via mijnacademie.be; je rekent nog niet af, maar wel ten laatste op 30 september als je beslist definitief in te schrijven.

Voor kinderen en volwassenen met specifieke onderwijsbehoeften, is er aangepast muziekonderwijs:

‘Muziek op Maat’.

Heb je recht op het verminderde tarief?

Om in aanmerking te komen voor het verminderd inschrijvingsgeld moet de leerling op de dag van de inschrijving aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn, verplicht ingeschreven als werkzoekende, een leefloon van het OCMW ontvangen.

  • Erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen.

  • Een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen.

  • Begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%).

  • In een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of in een pleeggezin verblijven.

  • Het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten.

  • Voor ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn.

  • Begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming.